Ukupna problematika zaštite životne sredine tretirana je u okviru Zakona o zaštiti životne sredine (''Sl. glasnik RS'', br.135/04) i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl.glasnik RS'', br.135/04) kojim su stvorene osnovne zakonske odredbe o neophodnosti izrade posebnih studijskih istraživanja koja se odnose na zaštitu životne sredine.

Postupak analize regulisan je Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu, (''Sl.glasnik RS'', br.69/05).

Iz oblasti zaštite životne sredine pružamo Vam sledeće usluge:
- izrada studija o uticaju projekata na životnu sredinu
- izradu elaborata i procedura za upravljanje opasnim materijama (planiranje, svih potrebnih preventivnih, zaštitnih, sigurnosnih i sanacionih mera kojima se rizik od opasnih materija po životnu sredinu i zdravlje ljudi svodi na najmanju moguću meru
- izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju gradskih deponija, komunalnog čvrstog odpada i stočnih groblja
- kontrola kvaliteta vazduha (emisija i imisija)
- procena opasnosti od hemiskog udesa i zagađenja životne sredine